ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
การออกประชาสัมพันธ์พร้อมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลวังเจ้าวันที่ 11 มิถุนายนพ.ศ 2561 ณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนรวมพลังวังเจ้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 10.12 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย