“ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี”
 
 
 
โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผางได้จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีหน่วยราชการในอำเภออุ้มผางได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อาทิ - โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดชุดการแสดงรำเซิ้ง
- โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้จัดชุดการแสดง ชุดม้ง
- ชมรมผู้สูงอายุ ได้จัดชุดการแสดง รำมงเซิง รำหมอลำ
และหน่วยงานราชการอื่นๆอีกมากมาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสืบวัฒนธรรมไทย และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 10.19 น. โดย คุณ ศศิพัชร์ สวัสดิ์โรจน์

ผู้เข้าชม 1173 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย