ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
นายกพิทักษ์ สาคร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
นายกหมู ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้บริหาร สมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
แม่ดีเด่น
แม่ดีเด่น
แม่ดีเด่น
แม่ดีเด่น
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายพิทักษ์ สาคร นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า มองประกาศเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่นประจำปี 2553
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลวังเจ้า โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้านายพิทักษ์ สาคร เป็นประธานเปิดงานและกล่าวกล่าวคำสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ทั้งนี้มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงของนักเรียน และการแข่งขันกีฬาของผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี
สำหรับแม่ดีเด่นประจำปี 2553 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า มี 6 ท่านด้วยกัน ได้แก่
1. นางนฤทัย กาดำ
2. นางนงนุช มีมาก
3. นางวาสนา มีบุญ
4. นางวาสนา มหาชัย
5. นางสาวโสน สีเขียว
6. นางกาญจนา มหาชัย


 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2553 เวลา 16.27 น. โดย คุณ จิลัดดา ผู้มีสัตย์

ผู้เข้าชม 1243 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย