ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
เปิดงานโดยนายกำจัด นิลจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งก
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓  
 

เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ดังนี้
-ขบวนแห่กระทงของชุมชน จากริมห้วยไปยังเทศบาล
-การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
-การแสดงของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมและโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ
-การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
-การประกวดนางนพมาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 11.01 น. โดย คุณ ณัฐธยาน์ ติดประมาณ

ผู้เข้าชม 2048 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย