ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
นายเมธี พีรยพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังเจ้า
 
โครงการเทศบาลพบประชาชน  
รับลงทะเบียน
บริการรับชำระภาษี
ยกมือรับรองโครงการ
ลงทะเบียนรับผ้าห่ม
สท.ลำดวนตัวแทนแจกผ้าห่ม
ประธานคล้อย สัมฤทธิ์ ปราศรัย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังเจ้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีกิจกรรมชำระภาษีนอกสถานที่, รับสมัครเด็กเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กิจกรรมชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดเพื่อประเมินภาวะโภชนาการการเจริญเติบโต, การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์, การให้บริการด้านสาธารณภัย, คัดเลือกตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ ทั้งนี้โดยท่านปลัดเมธี พีรยพงศ์ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) ของเทศบาลตำบลวังเจ้า ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2554 เวลา 10.37 น. โดย คุณ จิลัดดา ผู้มีสัตย์

ผู้เข้าชม 1951 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย