“ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี”
 
 
 
กิจกรรมผู้สูงอายุ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังเจ้าจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนและวันปีใหม่ของผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมในงานพระครูรอด เจ้าอาวาสวัดท่านา ได้มาเทศนาและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้มีสุข นอกจากนั้นมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีของแต่ละชุมชนด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2555 เวลา 17.19 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 943 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย