“ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี”
 
 
 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังเจ้านำโดย นายพิทักษ์ สาคร นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเจ้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังเจ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ต.ค. 2555 เวลา 11.24 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 469 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย