ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
ประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 (4 ต.ค. 56)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า รับการประเมินศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 โดยทีมงานคณะกรรมการประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดตาก จำนวน 6 คน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 คน และจากท้องถิ่นจังหวัด 1 คน โดยนางณัฐธินีย์ ยศนันท์ หัวหน้าทีมคณะกรรมการประเมิน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยม จังหวัดตาก ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยนายพิทักษ์ สาคร นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 07.47 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 515 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย