“ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี”
 
 
 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
รายชื่อผู้สูงอายุรายเดิม
รายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่
รายชื่อคนพิการ รายเดิม
รายชื่อคนพิการ รายใหม่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 14.32 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 287 ท่าน