“ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี”
 
 
 
 
 
อยากทราบกรอบอัตรากำลัง
 

อยากขอทราบกรอบอัตรากำลังของเทศบาลค่ะ
อยากโอนย้ายค่ะ

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 2 ก.ย. 2552 เวลา 09.35 น. [ IP : 117.47.161.191 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]