หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
 
       
 
 
การทำถนนปากคลองเกาะฤษี (27 พ.ค. 2561)    อ่าน 471  ตอบ 0  
ติดต่อไม่ได้ (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 806  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งค่ะ (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1068  ตอบ 4