หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังเจ้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า
Wangchao Municipality Office
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเจ้า
................................
ปลัดเทศบาลตำบลวังเจ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า
ผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรในเทศบาล
วิสัยทัศน์ตำบลวังเจ้า
นายณรงค์ โฉมงาม
นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า
เบอร์โทร 063-435-2888
" วังเจ้าเมืองสะอาด คนสุขภาพดี
สามัคคีด้วยชุมชน พัฒนาตนอย่างยั่งยืน "
เทศบาลตำบลวังเจ้า
Wangchao Municipality
วิสัยทัศน์ : วังเจ้าเมืองสะอาด คนสุขภาพดี สามัคคีด้วยชุมชน พัฒนาตนอย่างยั่งยืน
หลวงพ่อโต วัดอรัญญิกวนาราม
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
NEWS
 
 
  นายณรงค์ โฉมงาม  
  นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า  
  เบอร์โทร 063-435-2888  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลวังเจ้า
www.wangchao.go.th
 
เทศบาลตำบลวังเจ้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับการรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อในมาพัฒนาตำบลในดียิ่งขึ้น
 
ติดต่อเทศบาล
  โทรศัพท์ : 055-593-106
  โทรสาร : 055-593-224
 
 
 
 
กิจกรรม
 


วันที่ 22 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลวังเจ้าเข้าร่วมโครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภ [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รณรงค์การลดใช้ถังขยะในชุมชน(ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียง [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 


วันที่ 18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก [ 18 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า จัดกิจกรรมลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 [ 17 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 5 


โครงการอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 8 


จัดประชุมพนักงานเพื่อมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใ [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 51 


โครงการจัดกกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 4 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 1 


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็เล็กสัมพพพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 1 


วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังเจ้าการพิ [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 53 


โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 7 


วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลวังเจ้าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2 [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 39 


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 114 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง กำหนดจุดให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 14 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ขอความร่วมมือมิให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและห้ามเผาป่า [ 14 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังเจ้า ขอเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษส [ 14 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
เทศบาลตำบลวังเจ้า เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเราและโลก [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนัก [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 34 
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรม [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 53 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลวังเจ้ [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 38 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้ง [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 66 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพร [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 95 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิ [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 94 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่1/2565 (แก้ไขครั้งที่1/2565) [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 122 
การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 115 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 74 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 119 
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 29 ตัว ภายใ [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 184 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 108 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบบ่อบำบัดน้ำเสีย (ชุมชนปากค [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 225 
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 197 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 122 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 164 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 84 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางโดยซ่อมแซมเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพหลโยธ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 165 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังเกษมสันต์ 1 (ชุมชนหน้าตล [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 141 
[ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 191 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 211 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 212 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 191 
   
   
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 5528 ตาก โดยว [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่รถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-7012 ตาก โดยวิธีเฉพา [ 2 มี.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 55 [ 2 มี.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 55 [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 28 ก.พ. 2566 ]

   
   
 
-ทดสอบ ระบบประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 28 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 1368 
   
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776  [ 30 มี.ค. 2566 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 มี.ค. 2566 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364  [ 30 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331  [ 30 มี.ค. 2566 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว1324 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมหัวข้อ การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ผ่านระบบออนไลน์หรือสตรีมมิ่ง (Streaming) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1319  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ กสว. มท 0820.3/ว1323 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4173-4237 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4238,4239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4369 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4370-4419 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4240-4315 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
 
   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม -137 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด และอำเภอสามเงา ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมครูโคดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
ด่วนมาก พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การอบรม การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต ฯ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอ ทุกอำเภอ,ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และสำนักงานเทศบาลเมืองตาก เรื่องแจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดตาก [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
 
   
 
อบต.ท้องฟ้า งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก โรงเรียนบ้าน [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า กิจกรรมสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า กิจกรรมสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานท [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผางร่วมเป็นเกียรติรับฟังกิจกรรมเสวนาออนไลน์ขับเคลื่อน การท่องเที่ย [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.นาโบสถ์ ซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน ตามสถานะการณ์จำลอง [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 ให [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง ประกาศเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
อบต.โป่งแดง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมกิ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.ช่องแคบ พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับก่อนปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแคบ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภา [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด. [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
 
 
 
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร KM
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
ผ้าฝ้ายทอมือ
ศาลเจ้าพ่อเสือ
 
 
E-Service บริการออนไลน์
 
แบบคำร้องเหตุเดือดร้อนรำคาญ แบบคำร้องเรื่องขยะ
แบบคำร้องขอรับบริการไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนและไหล่ทาง แบบคำร้องขอน้ำอุปโภค/บริโภค
แบบคำร้องขอตัดต้นไม้/ตัดแต่งกิ่งไม้/ตัดหญ้า แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านอยากให้เทศบาลตำบลวังเจ้าช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  น้ำประปา
  อาชีพ
  การศึกษา
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
สายตรงปลัด
โทร.055-593-106
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.  
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า 789 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-593-106 โทรสาร : 055-593-224
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า
จำนวนผู้เข้าชม 18,903,243 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 063-435-2888
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.วังเจ้า

facebook
ทต.วังเจ้า
ทต.วังเจ้า
ปิดหน้าต่าง