หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังเจ้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
เทศบาลตำบลวังเจ้า
Wangchao Municipality
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
NEWS
 
ข่าวสารเทศบาล
 
 


 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนรวมพลังวังเจ้า  
 

เทศบาลตำบลวังเจ้า จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนรวมพลังวังเจ้า

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : การประชุมในครั้งนี้มี นายณรงค์  โฉมงาม นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังเจ้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า ประธานชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ผู้นำชุมชน ปลัดอำเภอประจำตำบลที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า ท้องถิ่นอำเภอวังเจ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มฉัตรวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ผู้แทนส่วนราชการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก / การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก / แขวงการทางตากที่ 1 /ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเจ้า) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังเจ้า ประชาชนทั้วไป และตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเสนอปัญหา/ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังเจ้า เพื่อจัดทำเป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณพัฒนาเทศบาลตำบลวังเจ้า

ผลจากการมีส่วนร่วม : ผลจากการประชุมฯ ดังกล่าว ในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลตำบลวังเจ้า

สำหรับการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน : จากผลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า จึงได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม และการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังเจ้าให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจดูรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังเจ้า www.wangchao.go.th หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2567 เวลา 15.03 น. โดย คุณ อังสนา จันทร์ผ่อง

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2567 เวลา 16.00 น. โดย คุณ นภดล เกวี

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร KM
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สายตรงปลัด
โทร.055-593-106
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.  
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า 789 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180
โทรศัพท์ : 055-593-106 โทรสาร : 055-593-224
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า
จำนวนผู้เข้าชม 20,783,101 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 063-435-2888
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10