ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้า ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้รับความรู้วิธีการทำไข่เค็ม จากวิทยากรสัมมาชีพชุมชน  
นายสมพงษ์ ปั้นทอง  มาเป็นให้ความรู้ในการทำไข่เค็มในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 16.09 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย