หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ซอยวังวัฒนาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 15.11 น. โดย คุณ ภัทราภรณ์ คำภีระแปง

ผู้เข้าชม 147 ท่าน