หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
ประกาศผู้ซื้อซองและยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางโดยซ่อมแซมเป็นผิวแอสฟัสล์ติกคอนกรีต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 15.45 น. โดย คุณ ภัทราภรณ์ คำภีระแปง

ผู้เข้าชม 69 ท่าน