ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังเจ้าการพิจารณาโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่1/ 2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11.49 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย