หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 15.03 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน