หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้      22 ก.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมสถานที่ล้างหน้าแปรงฟันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   22 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   22 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการฝึกอบรม และซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า   22 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   22 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ประชุมหารือข้อราชการระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น   22 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการโรงเรียนผู้สูงวัน OK   22 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2562   22 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   22 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ศุนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ ตำบลหนองบัวใต้ ได้เรียนรู้นอกสถานที่    22 ก.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2212