ท่านอยากให้เทศบาลตำบลวังเจ้าช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 39 )
20.53%
การคมนาคม ( 53 )
27.89%
น้ำประปา ( 6 )
3.16%
อาชีพ ( 73 )
38.42%
การศึกษา ( 19 )
10.00%