ท่านอยากให้เทศบาลตำบลวังเจ้าช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 37 )
19.68%
การคมนาคม ( 53 )
28.19%
น้ำประปา ( 6 )
3.19%
อาชีพ ( 73 )
38.83%
การศึกษา ( 19 )
10.11%