หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
เทศบาลตำบลวังเจ้า
Wangchao Municipality
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
NEWS
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา

ดำเนินการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

อาหารปลอดภัย

รณรงค์การสร้างสุขภาพประชาชน

ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย
และกิจกรรมด้านนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชน

พัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ

ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ 7
การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาองค์กร

จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นกันเอง
และท้องถิ่นกับประชาชน
 
 
 
เทศบาลตำบลวังเจ้า
ยินดีต้อนรับและให้บริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร KM
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สายตรงปลัด
โทร.055-593-106
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.  
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า 789 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-593-106 โทรสาร : 055-593-224
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า
จำนวนผู้เข้าชม 8,770,290 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 063-435-2888
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10