หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
เทศบาลตำบลวังเจ้า
Wangchao Municipality
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
NEWS
 
กระดานสนทนา
 
 
 
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ
 

     ขอประชาสัมพันธ์โครงการค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำควบคุมภายในของสตง.(แบบใหม่)และแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของสตง.ขึ้น ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้นแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (๓๑ ธันวาคมของทุกปี)นั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในรอบปีที่ผ่านมามีท้องถิ่นหลายที่ได้โดนสตง.ทักท้วงในการทำรายงานการควบคุมภายในผิดและทำให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาทสนใจสามารถเมล์ขอรายละเอียดได้ที่ hmansc @ gmail.com หรือที่ เฟสบุ๊ค มสธ.ท้องถิ่นค่ะ              

เขียนโดย   คุณ มสธ.ท้องถิ่น

วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 11.07 น. [ IP : 182.52.50.203 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร KM
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สายตรงปลัด
โทร.055-593-106
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.  
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า 789 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-593-106 โทรสาร : 055-593-224
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า
จำนวนผู้เข้าชม 8,770,364 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 063-435-2888
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10